Language :     TH | EN

16,560
แม้ใครๆ จะหวั่นใจพอเห็นอายุตัวเองเข้าเลขสามแล้ว แต่อายุนั้นจะเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น ถ้าหากเราใส่ใจและดูแลสุขภาพให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะบรรดาหนุ่มสาวออฟฟิศไฟแรงทั้งหลาย ที่พร้อมลุยงานทุกที่ทุกเวลา เพื่อจะได้มีอนาคต มีความสุขกับชีวิต ทำให้เรื่องของ สุขภาพเป็นเรื่องที่ถูกจัดไว้เป็นอันดับสุดท้ายเสมอ แต่ท้ายที่สุดแล้ว เราอาจจะไม่ได้สนุกกับชีวิตอย่างที่วางแผนไว้ก็ได้ ถ้าร่างกายของเราไม่ได้ ฟิตและเฟิร์มอย่างที่ควรจะเป็น
 
ช่วงอายุ 35 ปี ขึ้นไป เป็นช่วงเวลาที่คนเราโดยส่วนใหญ่มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงาน และมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ แต่วัยนี้ก็เป็นวัยที่ต้องหันกลับมาดูแลร่างกายของตัวเองด้วยเช่นกัน ซึ่งการดูแลร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการวางแผนชีวิตตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับอายุด้วยเช่นกัน
 
วางแผนชีวิตคู่...ไว้เคียงคู่ชีวิต
 
กว่าที่หนุ่มสาวสมัยนี้จะเริ่มต้นและสร้างครอบครัวก็มักจะอายุ 30 กว่าๆ ขึ้นไป ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เลยระยะเวลาเหมาะสมในการมีบุตรที่จะอยู่ช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ทำให้บางคู่ประสบกับภาวะการมีบุตรยาก ทั้งๆ ที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็พร้อม และต้องการจะเติมเต็มชีวิตคู่ให้สมบูรณ์
 
จากอัตราเฉลี่ยพบว่า สาเหตุการมีบุตรยากนั้น มีสาเหตุมาจากเพศชายประมาณร้อยละ 40 เกิดจากการสร้างเชื้ออสุจิที่ผิดปกติ ทำให้ไม่มีเชื้อ หรือได้เชื้ออสุจิที่คุณภาพไม่ดี การขนส่งเชื้ออสุจิผิดปกติ หรือมีปัญหาในการหลั่งเชื้ออสุจิ ตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ความเครียดจากการทำงาน โรคประจำตัวทางร่างกายอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการมีบุตร ขณะที่สาเหตุที่เกิดจากเพศหญิง มีประมาณร้อยละ 50 โดยส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของการสร้างไข่ หรือการตกไข่ ความผิดปกติของอุ้งเชิงกราน และหลอดมดลูก ทำให้เกิดพังผิดในอุ้งเชิงกราน ความผิดปกติของปากมดลูก และมดลูก ความผิดปกติของช่องคลอด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ห่างเกินไป ความเครียด และโรคประจำตัวทางร่างกายอื่นๆ
 
ในการวินิจฉัยหาสาเหตุ แพทย์จะตรวจดูการทำงานของรังไข่ คุณภาพของท่อนำไข่ ระดับฮอร์โมนของฝ่ายหญิง และการสร้างเชื้ออสุจิของฝ่ายชาย โดยการนับจำนวน ดูการเคลื่อนที่ และลักษณะรูปร่าง ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน จึงมีวิธีช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นของการมีบุตรเพิ่ม ทั้งวิธีทางธรรมชาติและวิธีทางวิทยาศาตร์ โดยการวิธีทางธรรมชาติ สามารถทำได้ด้วยการวิธีนับวัน เพื่อคาดคะเนระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีเพศสัมพันธ์ และการรับประทานยากระตุ้นเพื่อให้ไข่สุกเต็มที่และตกในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งมีอัตราการตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 10 - 20 ต่อรอบเดือน ส่วนวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีหลากหลายรูปแบบทั้งรูปแบบการทำกิ๊ฟ (GIFT) ซิ้ฟ (ZIFT) อิ๊คซี่ (ICSI) และการปฎิสนธินอกร่างกาย (In VITRO Fertilization - IVF) หรือเด็กหลอดแก้ว
 
นอกจากการพึ่งพาวิวัฒนาการต่างๆ แล้ว สิ่งสำคัญก็คือตัวคู่สมรส ที่จะต้องพร้อมใจกันลดความตึงเครียด ปรับสมดุลสภาวะอารมณ์ของตนเอง เพราะความเครียดทำให้อสุจิผลิตน้อยลงและไข่ตกไม่ตรงกำหนด ควรหาเวลาอยู่ด้วยกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และพบสูตินารีแพทย์เพื่อปรึกษาและตรวจวัดระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีลูก เพียงแค่นี้ชีวิตคู่ในวัยสามสิบ ก็จะไม่ได้มีเพียงแค่สองเราเท่านั้น แต่ยังมีอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆ ที่น่าทะนุถนอมที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิต ครอบครัวสมบูรณ์
 
รู้ก่อนร่วง แก้ไขก่อนบาง
 
โดยปกติแล้ว เส้นผมของคนเราจะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว โดยมีปริมาณเฉลี่ยของเพศชายอยู่ที่ 50 - 100 เส้นต่อวัน และเพศหญิงอยู่ที่ 15 - 30 เส้นต่อวัน โดย ปัญหาผมร่วงกำลังเป็นปัญหาของหนุ่มสาววัยทำงานมากขึ้น และส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพ ทำให้ขาดความมั่นใจได้
 
ปัญหาผมร่วง มักมีสาเหตุหลักๆ คือ กรรมพันธุ์ผมจะบางบริเวณตรงกลางศีรษะ กลางกระหม่อม รวมถึงด้านหน้า และด้านข้าง โดยถ้าได้รับการรักษาเส้นผมอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของแพทย์ ควบคู่กับการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ จะทำให้สุขภาพเส้นผมดีขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ปัญหาผมร่วงผมบางยังเกิดจาก ปัญหาสุขภาพเช่น ผู้ที่มีความเครียดสะสม ก็ทำให้เกิดปัญหาผมร่วงผิดปกติได้ ลักษณะผมร่วงที่เกิดจากความเครียดนั้นมีลักษณะการร่วงเป็นหย่อมๆ เหลือเพียงแต่หนังศีรษะ เรียบกลมทั้งศีรษะหรือเกิดบางจุดเท่านั้น ในกรณีที่เราเกิดความเครียดสะสมไว้มากๆ อาจส่งผลกระทบถึงขนบริเวณแขนและขา ทำให้มีอาการหลุดร่วงเป็นหย่อมๆ ได้เช่นกัน หรือแพ้สารเคมีบางชนิดที่ผสมอยู่ในทั้งแชมพู ครีมนวด เจล หรือโลชั่นต่างๆ ที่นำมาแต่งทรงผมในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดผมร่วง เช่น การสระผมที่ไม่ถูกวิธี การใช้สารเคมีกับเส้นผม
 
การตรวจเช็คสุขภาพเส้นผมอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้รู้ถึงปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่ อัตราการงอกผิดปกติ ก่อนที่จะเป็นปัญหารุนแรง จนกระทบถึง จำนวนเส้นผมซึ่งทำให้ยากกับการแก้ไขให้วงจรชีวิตเส้นผมกลับสู่สภาวะปกติได้
 
ส่วนวิธีการดูแลเส้นผมอย่างง่ายๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดร่วง ควรควบคุมอาหารที่มีไขมันสูง และอาหารรสจัดๆ รับประทานพวกเนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนสูง ผักสีเขียวและพืชที่มีสารไบโอตินและธาตุเหล็กสูง อาทิ กล้วย ฟักทอง แครอท นอกจากนี้ควรพักผ่อนและหาเวลาเพื่อให้ตัวเองผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจำวัน ทำความสะอาดเส้นผมด้วยแชมพูที่ดีมีคุณภาพ และทาโลชั่นบำรุงผม เพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมเป็นประจำ
 
ฟันสวยยิ้มสดใส จับใจคนมอง
 
หลายๆ คนอาจไม่คาดคิดว่า ปัญหาเรื่อง ฟันจะกลายเป็นปัญหาของคนอายุ 30 กว่าๆ ได้อย่างไร แต่จากตัวเลขพบว่ากว่าร้อยละ 75 ของคนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป มักจะประสบกับปัญหาฟันร้าว และคอฟันสึก ซึ่งเป็นผลมาจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้สะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัว และนำไปสู่สาเหตุของการกัดเน้นฟันในเวลาเครียดหรือขณะหลับ นอกจากนี้การสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์และหินปูน จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์อักเสบ (โรครำมะนาด) ซึ่งส่งผลต่อให้เกิดเลือดออกตามไรฟัน ฟันโยกและกลิ่นปากได้
 
เคล็ดลับในการดูแลป้องกัน เริ่มต้นจากการแปรงฟันให้ถูกวิธี โดยเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องปาก ตัวด้ามตรง ขนแปรงอ่อนนุ่ม หน้าตัดเรียบ วางขนแปรงเอียง 45 องศากับตัวฟัน และแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยการขยับแปรงในแนวหน้า-หลังสั้นๆ ด้วยแรงปานกลางแล้วปัดแปรงขึ้น-ลงอย่างช้าให้ทั่วทั้งปาก ใช้เวลาประมาณ 3 นาที หลังจากนั้นให้ใช้ไหมขัดฟันเพื่อขจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์บริเวณซอกฟัน ที่ขนแปรงไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คอนามัยในช่องปากและขูดคราบหินปูน ทุก 6 เดือน

เช็คร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับสิ่งดีๆ ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต และก้าวไปอย่างมีความสุขกับชีวิตที่มั่นคงของคนวัยทำงานอย่างแท้จริง

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สูนย์การแพทย์นวบุตร นีตนาทคลินิก และคลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์ ชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี)

 

 
16,560
Back to Expert Articles

ข้อควรระวังในการฉีดโบท็อกซ์

ทุกวันนี้คนนิยมฉีดโบท็อกซ์กันมาก แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าคนกลุ่มไหนที่ไม่ควรฉีดโบท็อกซ์ more

เคล็ดวิธีเลือกรับประทานอาหารอย่างไรช่วยชะลอวัย

ทุกวันนี้คุณเลือกรับประทานอาหารอย่างไร อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารสำเร็จรูป หรืออาหารถุงตามข้างทาง more

ข้อเท็จจริงเรื่องฝ้ากระ

นอกจากเรื่องสิวและริ้วรอยบนใบหน้าแล้ว อีกสิ่งที่มักสร้างความกังวลให้กับสาวๆ ไม่ใช่น้อย more

กระชับผิวหน้าบอกลาความหย่อนคล้อย

หากย้อนเวลาได้ สาวๆ หลายคนคงอยากให้ผิวหน้าของตนอ่อนเยาว์เหมือนสมัยเด็กๆ more

10 ข้อต้องรู้ก่อนส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศ

อาจจะพูดได้ว่าในสมัยนี้ความรู้ในเรื่องภาษาเป็นสิ่งจำเป็น ภาษาเป็นประตูสู่การเรียนรู้ทางด้านสังคม more

ข้อคิดดีๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์

นอกจากผลิตภัณฑ์จากยี่ห้อที่มีชื่อเสียงแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ more

สิวบนใบหน้า.. บ่งบอกที่มาของโรค

ดิฉันเจอข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าสิวที่ขึ้นแต่ละจุดบนใบหน้า บ่งบอกได้ว่าเราเป็นโรคอะไร more

10 อาชีพเสี่ยงกับอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

คุณรู้หรือไม่ว่าอาชีพก็มีส่วนเป็นตัวกำหนดสุขภาพในอนาคต ด้วยปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ more

Newsletter Registration

Follow Us

Contact Us

Life Center. 1 South Sathorn Rd., Tungmahamek,
Sathorn, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. (66)2-677-7177
Email: contact@lifecenterthailand.com