Language :     TH | EN

18,789
เวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆ จนบางท่านอาจเผลอ และหลงลืมในสิ่งที่ต้องการจะทำ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรใส่ใจก็คือ ร่างกายและจิตใจของตัวเราเอง เริ่มต้นหันกลับมามาเอาใจใส่และดูแลตัวเองในแนวทางของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก่อนที่จะเกิดโรคจะดีกว่า เพราะหากได้พบคำว่า โรค แล้ว ย่อมยากยิ่งนักที่จะทำให้ร่างกายที่เคยสมบูรณ์ตามธรรมชาติกลับมามีประสิทธิภาพได้ดังเดิม
 
เราควรตระหนักถึงความสำคัญของต้นเหตุของโรคและอาการต่างๆ และนำไปปฏิบัติใช้ในวิถีชีวิต จนกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนทำ จะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้มาซึ่งการมีสุขภาพแข็งแรง
 
โรคปวดหลัง
 
เป็นโรคที่มีอุบัติการเกิดมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีผลต่อความสิ้นเปลืองในการรักษาพยาบาล การพัฒนาด้านบุคลากร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศชาติได้เลย เพราะส่วนใหญ่เกิดในวัยทำงาน และสาเหตุมาจากท่าทางการทำงานนั่นเอง อาการปวดหลัง 90% เกิดจากความผิดปกติ ความไม่สมดุลของระบบกระดูกกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งมักเป็นเรื้อรัง และเป็นๆ หายๆ สร้างความรำคาญอย่างมากในการใช้ชีวิต กระทบต่อสภาวะจิต ทำให้หงุดหงิด เพราะเมื่อมีอาการปวดแล้วจะเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องเหมือนเดิม อาการปวดหลังหากปล่อยไว้นาน รักษาไม่ตรงจุดที่เป็น จะส่งเสริมให้กระทบต่อระบบอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ อาจกระทบต่อรากประสาทที่ไปเลี้ยงขา มีผลต่อกระดูกสันหลัง และการทำงานของอวัยวะภายในอีกด้วย
 
โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 
เป็นโรคหนึ่งซึ่งต้นเหตุมาจากระบบกระดูก-กล้ามเนื้อไม่อยู่ในสภาพที่สมดุลและแข็งแรงเพียงพอ ในภาวะปกติของร่างกายที่สมดุล กระดูกจะเรียงตัวกันในแนวความโค้งที่เหมาะสม การทำงานของร่างกายก็เป็นไปอย่างปกติ แต่เมื่อไรที่สมดุลของกล้ามเนื้อเสียไป การเรียงตัวของกระดูกจะไม่อยู่ในแนวที่ถูกต้อง เมื่อร่างกายถูกกระทบจากแรงภายนอก หรือจากการทำงาน ก็จะมีผลต่อการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกได้
 
โรคกระดูกสันหลังคด
 
สาเหตุของกระดูกคด เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมาก แต่ถูกมองข้ามไป นั่นก็คือ อิริยาบถในชีวิตประจำวัน ท่าทาง การ ยืน เดิน นั่ง นอน ยกของ ทำงาน ฯลฯ ในท่าทางที่ผิด และสะสมเป็นเวลานานจนกล้ามเนื้อไม่สมดุล ส่งผลถึงการเรียงตัวของกระดูกจนเกิดกระดูกสันหลังคด ปัจจุบันพบว่าภาวะกระดูกคด เกิดขึ้นมากในเด็กวัยรุ่น เพราะอยู่ในท่าทางที่ผิด เคยชินเป็นนิสัย จนกลายเป็นบุคลิกภาพ (ที่ไม่ดี) ทำให้กระดูกคดหรือเสื่อมเร็วก่อนเวลาอันควร และยังมีผลต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบในผู้ใหญ่วัยทำงาน ที่ต้องนั่งอยู่ในท่าเดิมที่ผิดๆ ตลอดทั้งวัน เป็นระยะเวลาหลายปี สะสมจนทำให้โครงสร้างระบบกระดูก-กล้ามเนื้อที่เคยเรียงตัวสมดุล กลายเป็นคดโค้งผิดปกติไป
 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง
 
เป็นโรคยอดฮิตที่มีสถิติการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของคนไทย เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด แต่ที่สำคัญ คือโรคหัวใจเป็นโรคที่ป้องกันได้แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคนี้หรือไม่? ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเป็นโรคนี้มากก็คือ การมีโครงสร้างร่างกายที่ไม่สมดุล กล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นดีพอ รวมไปถึงความยึดติดของข้อต่อกระดูกสันหลังก็มีผลมากกับการเป็นโรคนี้ ร่างกายจะค่อยๆ แสดงอาการให้เห็นทีละเล็กน้อย อาจเริ่มจากการหายใจขัด หายใจไม่คล่อง เหนื่อยง่าย ปวดแปล๊บที่หน้าอก ตรวจเช็คแล้วก็ไม่พบว่าเป็นโรคอะไร นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่า หากปล่อยไว้อาจเป็นโรคได้ ในเวลาอันใกล้หลังจากที่ได้ลองตรวจเช็คแล้วไม่เจอโรคใดๆ แต่อาการต่างๆ ยังทรงอยู่ ควรลองตรวจโครงสร้างร่างกายดู เพราะอาการดังกล่าวอาจเกิดจากการมีโครงสร้างร่างกายที่เสียสมดุลก็เป็นได้
 
โรคอัมพาต
 
เป็นบทสรุปของคนที่ใช้ร่างกายตัวเองมากเกินไปโดยไม่ดูแล อัมพาตเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด 100% แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ 100% “อัมพาตเป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของระบบในร่างกาย เป็นความบกพร่องในหลายๆ ระบบที่เกิดต่อเนื่องกัน เริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหาร การอยู่ในท่าทางที่ผิด การใช้ร่างกายหนักเกินไป การเป็นโรคอ้วน โรคกล้ามเนื้อ-กระดูกและข้อ การมีความบกพร่องของระบบเผาผลาญในร่างกาย การมีไขมันสะสมมาก หลอดเลือดไม่สะอาดจากไขมันที่พอกพูนอยู่ (ทำให้เป็นคลอเรสเตอรอลสูง) ก้อนไขมันนี้หากเกิดหลุดลอยไปอุดตันที่หลอดเลือดเล็กๆ ในอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจหรือสมอง ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และถ้าไปอุดตันเพียงแขนงหลอดเลือดฝอยที่สุดในสมอง อาจทำให้เป็นโรคซึ่งไม่มีใครปราถนานั่นคือ อัมพาต ได้ทันที
 
โรคปวดคอ
 
อาการปวดคอ ปวดบ่า หรือปวดสะบักเป็นอาการที่ดูเหมือนไม่มีอันตราย แต่หากได้เข้าใจถึงกลไกการเกิดความผิดปกติของภาวะกระดูก-กล้ามเนื้อแล้ว ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากพอสมควร เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นภาวะที่ทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายได้ ในคนวัยทำงานเกือบทั้งหมดต้องประสบปัญหานี้อย่างแน่นอน เพราะส่วนใหญ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นาน/นั่งผิดท่า จนการทำงานของกล้ามเนื้อไม่อาจต้านทานได้ไหว กล้ามเนื้อคอ-บ่าจะเกิดการเกร็งตัว การไหลเวียนของโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองลดลง เพราะหลอดเลือดที่ผ่านช่องคอ-บ่าไปยังศีรษะก็ผ่านทางกล้ามเนื้อเหล่านี้ จากเหตุที่กล้ามเนื้อเกร็ง ดึงรั้งมาก จนเกิดปัญหาการเรียงตัวของกระดูกที่ผิดไป ทำให้คออาจผิดรูป กระดูกคอเสื่อมเร็วกว่าปกติ เสี่ยงต่อหมอนรองกระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกแคบลง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการหายใจ เพราะกล้ามเนื้อช่วงคอมีจุดเกาะที่ขึงจากกระดูกชายโครงด้วย หากมีปัญหาก็กระทบโดยตรงต่อระบบการหายใจได้ ไม่เพียงปวดคอ แต่อาจจะมีอาการปวดร้าวขึ้นศีรษะ มึนงง และหายใจติดขัดได้เหมือนกัน
 
โรคไมเกรน
 
ปวดศีรษะจากการตึงเครียด เกิดจากกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวมากจนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ มีสาเหตุจากการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป จนทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวและจำกัดการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง หรือเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อเกร็งตัวมากๆ ตามแนวจุดเกาะของกล้ามเนื้อคอ-บ่าจนมีอาการปวดร้าวขึ้นศีรษะ
 
หากมองให้ชัดเจนแล้ว ต้นตอของกลุ่มอาการ ภาวะความผิดปกติ การป้องกันโรคที่ร้ายแรง ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเรา หากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุด เพราะอยู่กับกายและใจของเรานี้เอง เพียงแต่เรามองข้ามและไม่ใส่ใจกับสิ่งต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดโรคได้ สิ่งที่เป็นต้นตอสำคัญก็คือ พฤติกรรมการใช้ร่างกายตนเองทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการทำงาน ท่าทางการยืน เดิน นั่ง นอน การเลือกรับประทานอาหาร สภาวะอารมณ์ สิ่งที่กล่าวมาดูเหมือนไม่มาก แต่กลับครอบคลุมคุณภาพชีวิตของท่านเอง ลองย้อนนึกดูแล้วท่านจะเห็นว่าโรคที่เป็น เกิดจากการรับประทานอาหาร พฤติกรรมและภาวะจิตใจนั่นเอง โดยเฉพาะระบบกระดูก-กล้ามเนื้อ หากการใช้ชีวิตอยู่ในท่าทางที่ผิด ซ้ำ ๆ จนก่อให้กล้ามเนื้อเกร็งผิดปกติ จะส่งผลต่อกระดูกและโครงสร้างร่างกายที่เสมือนเป็นเสาหลัก เป็นกุญแจสำคัญที่จะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เป็นระบบที่ทำงานอย่างประสานสอดคล้องกัน เพื่อเป็นกลไกให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นทางผ่านของระบบการไหลเวียนเลือด น้ำเหลือง การกำจัดของเสีย เป็นตัวกลางที่ทำให้สมองสามารถทำงานสั่งการสู่ระบบต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ คือการทำโครงสร้างร่างกายให้สมดุล
 
การปรับโครงสร้างร่างกายก็คือ การปรับสภาวะของระบบกระดูกกล้ามเนื้อให้สมดุล การเลือกรับประทานอาหาร การทำจิตใจให้เบิกบานเป็นสุข เริ่มต้นดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้ เพราะสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ ต้องสร้างเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก Ariya Wellness Center ชั้น 1 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี)
 
18,789
Back to Expert Articles

ข้อควรระวังในการฉีดโบท็อกซ์

ทุกวันนี้คนนิยมฉีดโบท็อกซ์กันมาก แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าคนกลุ่มไหนที่ไม่ควรฉีดโบท็อกซ์ more

เคล็ดวิธีเลือกรับประทานอาหารอย่างไรช่วยชะลอวัย

ทุกวันนี้คุณเลือกรับประทานอาหารอย่างไร อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารสำเร็จรูป หรืออาหารถุงตามข้างทาง more

ข้อเท็จจริงเรื่องฝ้ากระ

นอกจากเรื่องสิวและริ้วรอยบนใบหน้าแล้ว อีกสิ่งที่มักสร้างความกังวลให้กับสาวๆ ไม่ใช่น้อย more

กระชับผิวหน้าบอกลาความหย่อนคล้อย

หากย้อนเวลาได้ สาวๆ หลายคนคงอยากให้ผิวหน้าของตนอ่อนเยาว์เหมือนสมัยเด็กๆ more

10 ข้อต้องรู้ก่อนส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศ

อาจจะพูดได้ว่าในสมัยนี้ความรู้ในเรื่องภาษาเป็นสิ่งจำเป็น ภาษาเป็นประตูสู่การเรียนรู้ทางด้านสังคม more

ข้อคิดดีๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์

นอกจากผลิตภัณฑ์จากยี่ห้อที่มีชื่อเสียงแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ more

สิวบนใบหน้า.. บ่งบอกที่มาของโรค

ดิฉันเจอข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าสิวที่ขึ้นแต่ละจุดบนใบหน้า บ่งบอกได้ว่าเราเป็นโรคอะไร more

10 อาชีพเสี่ยงกับอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

คุณรู้หรือไม่ว่าอาชีพก็มีส่วนเป็นตัวกำหนดสุขภาพในอนาคต ด้วยปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ more

Newsletter Registration

Follow Us

Contact Us

Life Center. 1 South Sathorn Rd., Tungmahamek,
Sathorn, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. (66)2-677-7177
Email: contact@lifecenterthailand.com