สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ

Open Date : Sunday - Saturday
Open Time : Monday – Friday 10:00-20:00
Saturday – Sunday and Holidays
09.00–19.30
Tel : 02-677-7166-7
Website : www.ariyawellness.com
Facebook :
Category : Healthcare Clinic
สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายทุกระบบ ซึ่งหมายถึงระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น เส้นประสาท เส้นเลือด และระบบน้ำเหลือง เพื่อหาความผิดปกติและสาเหตุความผิดปกติที่แท้จริง โดยให้บริการรักษาอาการเจ็บป่วย และความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายทีไม่สมดุล ด้วยการปรับโครงสร้างร่างกายให้อยู่ในภาวะที่สมดุล แข็งแรง และทนทาน เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย

ให้การดูแลรักษาโดยทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูก และกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดผสมผสานกับเทคนิคเฉพาะของอริยะ โดยไม่ใช้ยาหรือสารเคมี และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ