ดีบีซี สไปน์คลินิกแอนด์ยิม

Open Date : Sunday - Saturday
Open Time : 11:00-20:00
Tel : 02-677-7255
Website : www.dbc-clinic.com
Facebook :
Category : Healthcare Clinic
เป็นคลินิกเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับผู้ที่ปวดข้อกระดูกและกล้ามเนื้อแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางของ DBC International แห่งประเทศฟินแลนด์ ในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย ปวดคอ ปวดหลัง และปวดข้อใหล่ชนิดเรื้อรัง คลินิกให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และการรักษาทางกายภาพบำบัด ในมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วไป โดยใช้เทคนิควิธีการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยวิธีการแบบ Cognitive Behavioral Support  และ Active Rehabilitation ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของ DBC International อีกด้วย