ลี คาเฟ่

Open Date : Sunday - Saturday
Open Time : 11:00-21:00
Tel : 02-677-7395
Website : www.leecafethai.com
Facebook :
Category : Food & Beverages
ลี คาเฟ่ ร้านอาหารร่วมสมัย ซึ่งอาหารแต่ละจานเกิดจากการผสมผสานวัตถุดิบ เครื่องปรุง รวมถึงเทคนิคการประกอบอาหารทั้งตะวันออกและตะวันตก โดยกลั่นกรองจากประสบการณ์ความชำนาญของ Mr. Lee จึงทำให้รสชาติของอาหารแต่ละจานที่ ลี คาเฟ่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ