แอดไลฟ์ แอนไทเอจจิ้ง เซ็นเตอร์

Open Date : Sunday - Saturday
Open Time : 08:00-18:00
Tel : 02-677-7077
Website : www.add-life.org
Facebook :
Category : Healthcare Clinic

เติมเวลาให้กับชีวิต

เติมเต็มชีวิตวันนี้ให้เป็นของคุณ..       

ที่แอดไลฟ์เรามีโปรแกรมการตรวจวิเคราะห์ และโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบเพื่อการรักษาหรือชะลอภาวะเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้น โดยทีมแพทย์แอดไลฟ์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจากสหรัฐอเมริกา หากคุณได้เข้ามาปรึกษาทีมแพทย์ของเราแล้วคุณจะทราบว่า การมีสุขภาพดี มีชีวิตชีวานั้นทำได้